Onze missie

Het Frysk Blockbuster Fonds wil bijdragen aan het tot stand brengen van grootschalige culturele evenementen in Fryslân, die veel publiek op de been brengen. Podiumkunst- en museumblockbusters die bijdragen aan een rijke leefomgeving, een landelijke uitstraling hebben en een aantoonbare impuls geven aan de economische ontwikkeling van Fryslân.

Het fonds is een initiatief van Stichting FB Oranjewoud, Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden, Ir. Abe Bonnema Stichting en Stichting het Old Burger Weeshuis. Samen stellen zij de middelen beschikbaar om voorfinancieringen aan kansrijke blockbusters in Fryslân (mede) mogelijk te maken.

In aanmerking komen voor voorfinanciering? Op deze website vindt u meer informatie over de criteria en werkwijze. Denkt u dat uw project past, neem dan vooral contact op.

Aanvragen

Onder een blockbuster verstaan wij een grootschalig cultureel publieksevenement dat zich in Leeuwarden of elders in Fryslân afspeelt. Het heeft een landelijke uitstraling en trekt extra - boven reguliere - bezoekers. De organisaties die in aanmerking willen komen voor voorfinanciering vanuit het Frysk Blockbuster Fonds hebben aantoonbaar ervaring in het organiseren van grote evenementen en zijn in staat een dekkende begroting met een verdienpotentieel te tonen.

Selectiecriteria

 • Artistiek belang en eigenheid
  Het artistieke plan is origineel of heeft een specifieke, herkenbare signatuur. Er is sprake van een overtuigende visie op de doelgroep(en). Ook geeft het plan inzage in de artistieke ambitie en ontwikkeling van de aanvrager.

 • Belang voor Fryslân
  Het plan draagt bij aan de economische ontwikkeling van de provincie én weet mensen van (ver) buiten de provinciehoofdstad te bereiken. De organisatie verbindt zich inhoudelijk en/of praktisch met inwoners van en organisaties in de provincie.

 • Aansluiten op provinciale thema’s
  Het plan sluit aan bij of anticipeert op de volgende langere termijn ontwikkelingen (thema’s) in de provincie: Leefbare Provincie (aantrekkelijke leefomgeving voor bewoners) en/of Groene Provincie (Fryslân als circulaire, schone provincie).

 • Uitvoerbaarheid van het plan
  Het plan is realistisch en uitvoerbaar wat betreft werkwijze, organisatie, begroting en publieksbereik. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering.

Financiële vorm

Het voornaamste karakter van het fonds is om initiatiefnemers door middel van voorfinanciering financieel in de gelegenheid te stellen een grootschalig evenement te organiseren. Omdat het Frysk Blockbuster Fonds een revolverend karakter heeft en in principe geen risico draagt, draagt deze voorfinanciering het karakter van een lening. Deze dient binnen een vooraf vast te stellen periode na afloop van het evenement afgelost te zijn. Het totaal geleende bedrag wordt verhoogd met 2% rente en een participatie-aandeel wanneer het evenement met een positief resultaat wordt afgesloten. Dit participatie-aandeel kent een degressief karakter. Over de eerste 100.000 euro wordt 20% berekend. Over het meerdere verwacht het fonds 10%.

Werkwijze

Als u op basis van bovenstaande verwacht dat uw plan in aanmerking komt voor een bijdrage van het Frysk Blockbuster Fonds, dan kunt u (vrijblijvend) contact opnemen. Vlot daarna volgt persoonlijk contact. Indien van toepassing ontvangt u vervolgens nadere informatie en aanvullende vragen.

Mooi idee?
Laat het ons weten

Hebt u de criteria gelezen en denkt u dat uw plan in aanmerking komt voor een voorfinanciering van het Frysk Blockbuster Fonds? Dan zien wij u contact-verzoek graag tegemoet! Wij nemen daarna binnen 14 dagen persoonlijk contact met u op.

Het Fonds

Het Frysk Blockbuster Fonds is begin 2021 opgericht op initiatief van Stichting FB Oranjewoud, Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden, Ir. Abe Bonnema Stichting en Stichting het Old Burger Weeshuis. Samen stellen zij de middelen beschikbaar om voorfinancieringen aan kansrijke blockbusters in Fryslân (mede) mogelijk te maken.

Dagelijks bestuur

Fred Tuininga
voorzitter Theaterfonds

Siart Smit
voorzitter Museumfonds

Berber van Oyen
secretaris

John Bonnema
penningmeester

Overige bestuursleden

Annabelle Birnie

Jos Thie

Carlo Segers

×
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001). De stichting draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse architectuur door jaarlijks de Abe Bonnema Prijs uit te reiken en door instellingen en personen te ondersteunen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat.

Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit Stichting Friesland Bank en heeft als doel de Noordelijke economie en identiteit te bevorderen. FB Oranjewoud investeert in bedrijven die van waarde zijn voor Noord-Nederland en doet uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

Het Ondernemersfonds Leeuwarden is er voor en door de ondernemers. Zij besluiten zelf welke bestedingen er voor het geld worden gezocht en met wie zij allianties sluiten. De structuur van het fonds lokt samenwerking en transparantie uit en leidt daardoor tot een beter ondernemingsklimaat.

Stichting het Old Burger Weeshuis houdt zich onder andere bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Fryslân op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.