Onder een blockbuster verstaan wij een grootschalig cultureel publieksevenement dat zich in Leeuwarden of elders in Fryslân afspeelt. Het heeft een landelijke uitstraling en trekt extra - boven reguliere - bezoekers. De organisaties die in aanmerking willen komen voor voorfinanciering vanuit het Frysk Blockbuster Fonds hebben aantoonbaar ervaring in het organiseren van grote evenementen en zijn in staat een dekkende begroting met een verdienpotentieel te tonen.

Selectiecriteria

 • Artistiek belang en eigenheid
  Het artistieke plan is origineel of heeft een specifieke, herkenbare signatuur. Er is sprake van een overtuigende visie op de doelgroep(en). Ook geeft het plan inzage in de artistieke ambitie en ontwikkeling van de aanvrager.

 • Belang voor Fryslân
  Het plan draagt bij aan de economische ontwikkeling van de provincie én weet mensen van (ver) buiten de provinciehoofdstad te bereiken. De organisatie verbindt zich inhoudelijk en/of praktisch met inwoners van en organisaties in de provincie.

 • Aansluiten op provinciale thema’s
  Het plan sluit aan bij of anticipeert op de volgende langere termijn ontwikkelingen (thema’s) in de provincie: Leefbare Provincie (aantrekkelijke leefomgeving voor bewoners) en/of Groene Provincie (Fryslân als circulaire, schone provincie).

 • Uitvoerbaarheid van het plan
  Het plan is realistisch en uitvoerbaar wat betreft werkwijze, organisatie, begroting en publieksbereik. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering.

Financiële vorm

Het voornaamste karakter van het fonds is om initiatiefnemers door middel van voorfinanciering financieel in de gelegenheid te stellen een grootschalig evenement te organiseren. Omdat het Frysk Blockbuster Fonds een revolverend karakter heeft en in principe geen risico draagt, draagt deze voorfinanciering het karakter van een lening. Deze dient binnen een vooraf vast te stellen periode na afloop van het evenement afgelost te zijn. Het totaal geleende bedrag wordt verhoogd met 2% rente en een participatie-aandeel wanneer het evenement met een positief resultaat wordt afgesloten. Dit participatie-aandeel kent een degressief karakter. Over de eerste 100.000 euro wordt 20% berekend. Over het meerdere verwacht het fonds 10%.

Werkwijze

Als u op basis van bovenstaande verwacht dat uw plan in aanmerking komt voor een bijdrage van het Frysk Blockbuster Fonds, dan kunt u (vrijblijvend) contact opnemen. Vlot daarna volgt persoonlijk contact. Indien van toepassing ontvangt u vervolgens nadere informatie en aanvullende vragen.

Mooi idee?
Laat het ons weten

Hebt u de criteria gelezen en denkt u dat uw plan in aanmerking komt voor een voorfinanciering van het Frysk Blockbuster Fonds? Dan zien wij u contact-verzoek graag tegemoet! Wij nemen daarna binnen 14 dagen persoonlijk contact met u op.