Het Frysk Blockbuster Fonds is begin 2021 opgericht op initiatief van Stichting FB Oranjewoud, Stichting Ondernemersfonds Leeuwarden, Ir. Abe Bonnema Stichting en Stichting het Old Burger Weeshuis. Samen stellen zij de middelen beschikbaar om voorfinancieringen aan kansrijke blockbusters in Fryslân (mede) mogelijk te maken.

Dagelijks bestuur

Fred Tuininga
voorzitter Theaterfonds

Siart Smit
voorzitter Museumfonds

Berber van Oyen
secretaris

John Bonnema
penningmeester

Overige bestuursleden

Annabelle Birnie

Jos Thie

Carlo Segers